youtube
twitter
facebook

מדוע אדם טבע ודין לא מצטרפת למאבק להרחקת אסדת לוויתן

הוויכוח הציבורי סביב אסדת הגז של מאגר לוויתן, המתוכננת להיבנות כעשרה ק"מ מערבית לחוף דור, מתקיים כבר חודשים רבים, ותפס תאוצה וכותרות רבות בשבועות האחרונים.

 

בוויכוח זה נשמעים טיעונים רבים ושונים, בתחומים שונים, לרבות טיעונים הנוגעים למדיניות האנרגיה של ישראל, למשק הגז, להנדסה, לכלכלה ולביטחון, טיעונים הנוגעים להערכה ולניהול סיכונים, וכמובן טיעונים הנוגעים לבריאות הציבור ולאיכות הסביבה.

 

 אסדה בלב ים \ צילום: מתוך אתר Pixabay

 

בשבועות האחרונים קיימנו באדם טבע ודין בדיקה מקצועית נוספת בהיבטים הסביבתיים של זיהום האוויר בנוגעים לאסדת הגז. בחינה זו, יחד עם מרחק הזמן מההחלטה המנהלית שקבעה את מיקום האסדה, הביאו את הארגון להחלטה שהוא אינו מוצא לנכון להיות שותף במאבק להרחקת האסדה.

 

חוות הדעת הזו נעשתה על ידי ראש תחום אוויר ואנרגיה של אדם טבע ודין, ד"ר אריה ונגר, שמעבר לידע המקצועי הקודם, לניסיון ולמומחיות בתחום האוויר, הוא ניסח אותה לאחר בדיקות נושאי איכות האוויר, קריאת חומרים מקצועיים, שמיעת הרצאות, פגישות עם מומחים מהאקדמיה, פגישות עם מומחי המשרד להגנת הסביבה, פגישות עם נציגי התושבים המובילים את המאבק, פגישות עם אנשים ויועצים מחברת נובל אנרג'י ושותפויות הגז, ועוד.

 

כדאי לציין שאדם טבע ודין אינה הרגולטור, ואינה קובעת מיקום של אסדות. לכן, החלופה היחידה שעמדה בפני הארגון היא האם להשתתף במאבק, או לא.

 

חוות הדעת המצורפת מורכבת מארבעה פרקים:

א. חיזוי זיהום האוויר הצפוי מהאסדה.

ב. טיעונים נוספים הקשורים לזיהום האוויר - וההתייחסות המקצועית אליהם.

ג. תובנות, מסקנות והמלצות.

ד. נספח שעוסק במדיניות וסיכונים בהקשר הציבורי, שאינם עוסקים במישרין בזיהום האוויר בלבד.

  

חוות הדעת היא מסמך בן 33 עמודים. ידוע לנו כי בעולם האינסטנט של ימינו, יהיה זה קשה לרבים לצלוח מסמך כזה, אך מכיוון שמדובר בנושא מקצועי - בחרנו להעלות את חוות הדעת כלשונה.

  חוות דעת אדם טבע ודין על זיהום האוויר הצפוי מאסדת לוויתן
  תמצית חוות הדעת בעניין זיהום האוויר הצפוי מאסדת לוויתן
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il