youtube
twitter
facebook

חידשנו את פעילות פורום הפסולת הישראלי

חידשנו את פעילות פורום הפסולת הישראלי (הגדל)

חידשנו את פעילות פורום הפסולת הישראלי, בשותפות עם המשרד להגנת הסביבה. המפגש הראשון של הפורום המחודש עסק בטיפול תרמי, שהוא סוגיה בוערת בימים אלו. למי שתוהה מה זה טיפול תרמי, מדובר בשריפת פסולת ויצירת אנרגיה, או במילים אחרות להפוך זבל לכסף. המפגש נקבע כך שיהיה חופף לזמן ביקורם של מומחים לנושא מאירופה.

הפורום נועד ליצור שיח מקצועי בין העוסקים בתחום בישראל, לשתף מידע, לעדכן בחידושים מהעולם ולהגיע להמלצות שונות תוך כדי דיונים בנושא.

 

 

מימין: חגית שמאי מתחום פסולת ומיחזור ב"אדם טבע ודין", מהנדסת איגוד ערים דן גלי פלדבוי-קלינגר, א.ב.י נוביק מ"שחף תכנון סביבתי", מנהל איגוד ערים יהודה לאיכות הסביבה ד"ר ניצן לוי וראש תחום פסולת במשרד להגנת הסביבה אבי רדאעי
 
את המפגש פתחו בדברים גיא סמט, סמנכ"ל בכיר במשרד להגנת הסביבה, ועו"ד עמית ברכה, מנכ"ל "אדם טבע ודין". בין הדוברים היו מנהל איגוד ערים יהודה לאיכות הסביבה, ד"ר ניצן לוי, שהרצה על אבולוציית הטיפול התרמי בעולם. יורגן קוהן ומרקוס גליס, מומחים האירופים, סיפרו על ניהול הפסולת לשריפה באירופה ורגולציית הפליטות לסביבה. ראש אגף פסולת מוצקה במשרד להגנת הסביבה, אבי רדאעי, סקר את תכניות המשרד בנושא ניהול פסולת וטיפול תרמי. א.ב.י נוביק מחברת הייעוץ שחף תכנון סביבתי הציג את המלצתו לזרמי הפסולת אותם יש לשרוף וגלי פלדבוי-קלינגר, מהנדסת איגוד ערים דן, הציגה מסקנות ביניים מהרצת מפעל ה-rdf בחיריה. בין ההרצאות נערכו דיונים עם שאלות.

 

 

מנכ"ל "אדם טבע ודין" עו"ד עמית ברכה

 

לכל אורך הדיון הוסכם כי הקמת מתקני טיפול תרמי תחייב בחינה סביבתית וכלכלית של כלל ההשלכות הסביבתיות של הקמת מתקן כזה, מול התועלות הסביבתיות בהקמתו. לשם כך פיתחנו כלי חישובי שיוצג בפני המשרד להגנת הסביבה.

חברי הפורום הסכימו כי הטיפול התרמי הוא רק חלק במכלול האמצעים לטיפול בפסולת. הוא אמנם עדיף על הטמנת פסולת, אך פחות טוב מהפחתה הפסולת במקור וממיחזור. חברי הפורום הסכימו עוד כי יש לטפל באופן תרמי רק בפסולת שאינה בת מיחזור. הפרדת האשפה במקור (בבית הצרכן, לדוגמא) היא כלי משמעותי וחוסך באנרגיה שיכול ליעל את תהליכי השריפה. בנוסף, חברי הפורום הסכימו כי יש לתת את הדעת על הפסולת האורגנית, שמהווה 40% מהרכב הפסולת בישראל.

חברי הפורום העלו אפשרות לחקיקה המחייבת מיון פסולת לפני הטמנתה בקרקע, והפעלת כלים כלכליים שיתמחרו את הכניסה למתקן טיפול תרמי, כך שלא יהיה כלכלי להעביר אליו חומרים שניתן למחזר. כמו כן, המשרד להגנת הסביבה הודיע כי אנשיו עובדים בימים אלה על תכנית אב לניהול הפסולת הארצית.

 

 

המצגות שהוצגו במהלך המפגש:

  השבת פסולת לאנרגיה - ר' אגף פסולת במשרד להגנת הסביבה אבי רדאעי
  זרמי פסולת להפקת אנרגיה - א.ב.י נוביק "שחף תכנון סביבתי"
  פארק מיחזור חיריה - מהנדסת איגוד ערים דן גלי פלדבוי-קלינגר
  האבולוציה של שריפת פסולת - מנהל איגוד ערים יהודה לאיכות הסביבה ד"ר ניצן לוי
  היבטים טכניים ומשפטיים בטיפול תרמי - מרקוס גלייס
  היבטים של ניהול אשפה - יורגן קוהן
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il