youtube
twitter
facebook

נצחון ציבורי ענק: עצרנו את ניסוי פצלי השמן בעמק האלה

נצחון ציבורי ענק: עצרנו את ניסוי פצלי השמן בעמק האלה (הגדל)

הוועדה המחוזית ירושלים הכריעה ברוב מוחץ שלא לקבל את הבקשה של חברת IEI להתקדם לעבר הפקת נפט מפצלי שמן בשפלת יהודה. כידוע, מזה למעלה מארבע שנים מתנהל מאבק ציבורי נרחב נגד הפרויקט, במהלכו עתרה 'אדם טבע ודין' נגד ההליך, עתירה אשר הובילה לעיכוב הפרויקט עד כה ולהסדר חוקי חדש לחיפושי גז ונפט.

 

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין בירך על ההחלטה ואמר: "בהחלטה אמיצה וצודקת הוועדה השאירה מאחור את יום האתמול ואמרה לא לנפט מזהם וכן לאוויר נקי, אנרגיות מתחדשות והגנה על השטחים הפתוחים. אנו מברכים את נבחרי הציבור שלא נכנעו לאינטרסים הכלכליים והעדיפו את ההגנה על הסביבה, הבריאות והדורות הבאים!"

עו"ד קרן הלפרן-מוסרי שניהלה את העתירה נגד פצלי השמן אמרה בפני הוועדה: "להפקת נפט השלכות בריאותיות משמעותיות ועל אחת כמה וכמה נפט עתיר גופרית שמופק מפצלי שמן ונחשב מזהם במיוחד. בנוסף, כמות האנרגיה שתידרש בתהליך ההפקה, על מנת להגיע לתוצר המבוקש על ידי החברה מוערכת בהיקף המתקרב לכמות האנרגיה הנצרכת כיום על ידי מדינת ישראל כולה. מדובר, בהיקפים אשר ידרשו הקמת תחנות כוח גדולות חדשות – במדינה אשר ממילא רמות זיהום האוויר בה גבוהות למדי ואשר דורגה לאחרונה במקום ה- 12 על ידי ארגון הבריאות העולמי בנושא זה". 

רקע


אם התוכנית להפקת נפט מפצלי שמו היתה יוצאת לדרך, בחבל  עדולם המוכר כ"טוסקנה של מדינת ישראל" היו מוצבים מתקנים לחימום תת הקרקע, מתקני קידוח ושאיבה, מיכלי אחסון לחומרים מסוכנים, מערכת צינורות לאיסוף הדלקים, מתקני ניטור ועוד. כל זאת בחבל ארץ בעל ייחודיות היסטורית-תנ"כית, הסמוך ליישובים מאוכלסים ומשמש בית ליערות נרחבים, בעלי חיים מגוונים, שמורות טבע, פארקים, גנים לאומיים ושטחים חקלאיים.

כמו כן, על מנת להפיק את הנפט, היה על היזמים לחמם את הקרקע בחבל עדולם לטמפרטורות הנעות בין 300 ל-350 מעלות צלזיוס. יודגש כי הטכנולוגיה המבוקשת טרם נוסתה בהיקף מסחרי ברחבי העולם כולו, כך שחבל הארץ הייחודי שלנו עלול להוות "שפן ניסיונות" ברמה העולמית, וכל זאת על אף רגישותו הרבה, קירבתו לאוכלוסיה והימצאות מקור מי שתיה מרכזי תחתיו.

כתובות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il