youtube
twitter
facebook

קציר ים המלח: הפתרון היחיד למניעת הצפה

קציר ים המלח: הפתרון היחיד למניעת הצפה

תכנית "קציר ים המלח" שאושרה לאחרונה בועדת התכנון לתשתיות לאומיות ויוצאת לדרך, קובעת כי יש לקצור את המלח בקרקעית בדרום האגן, במטרה למנוע את המשך עליית המפלס והצפת המלונות. ה"קציר" נועד להסיר את המלח שהצטבר על תחתית בריכה 5 ולפנותו לאגן הצפוני הטבעי של ים המלח.

המפלס בעלייה מתמדת

חופי הרחצה של מלונות ים המלח שהוקמו בשנות ה-70, אינם חופים של ים המלח עצמו, אלא של בריכת האידוי שמשמשת את מפעלי ים המלח, המכונה:בריכה 5.

תהליך האידוי מבוצע בדרך הבאה: המפעלים שואבים מים מהאגן הצפוני ומזרימים אותם לבריכות, שם מתאדים המים בעזרת אנרגיית השמש. תוצר לוואי של תהליך האידוי הינו מלח אשר שוקע על תחתית בריכה 5. בסוף התהליך מועברים המים להמשך תהליך הייצור במפעל לצורך הפקת אשלג ומינרלים מסחריים אחרים. תהליך האידוי והוצאת המינרלים גורמים להצטברות המלח על תחתית בריכה 5 בקצב של 20 ס"מ בשנה ולעליית מפלס המים בבריכה זו.

לאורך השנים, מפעלי ים המלח התמודדו עם עליית המפלס, על ידי הגבהת סוללות העפר שמסביב לבריכה, שנכרו מנחל מדבר יהודה שבסביבה. פעולה זו לא נתנה פתרון לטווח ארוך, והמים אף התחילו להציף את המלונות השוכנים לחופי הבריכה ולאיים על התשתיות באזור. המדינה התבקשה להציע פתרון ולהסיר את הסכנה מפני הצפת המלונות והתשתיות ולהביא ליציבות באזור.

 

חלופת הקציר- הפתרון הנכון

אנחנו ליווינו יחד עם ארגוני סביבה נוספים את תהליך בחינת החלופות לבעיית מפלס בריכה 5, ודרשנו כי מפעלי ים המלח ייקחו אחריות על המלח שמצטבר על תחתית בריכה ויסירו את שכבת המלח מתחתית הבריכה, בתהליך המכונה: "קציר".

בנוסף, דרשנו כי מפעלי ים המלח יפנו את אותה פסולת תעשייתית לאגן הצפוני הטבעי של ים המלח. מאחר ומדובר בפרויקט יקר שעלותו מוערכת בכ-3.8 מיליארד ₪ ובעקבות מאבק עיקש שלנו, נקבע כי המפעלים יישאו במרבית המימון (80%) מ"קציר המלח" ופינויו.

בתכנית "הקציר" כלולה גם העתקת מערך השאיבה של מפעלי ים המלח מהאגן הצפוני של ים המלח, בשל ירידת המפלס של ים המלח וסכנת ההתייבשות בשנים הקרובות, אל מקום בו המים עמוקים יותר. יחד עם שינוי מיקום תחנת השאיבה, המפעלים יבנו תעלה חדשה להזרמת מי ים המלח אל עבר בריכות האידוי.


ממשיכים במאבק


ועדיין, מפעלי ים המלח מבקשים להמשיך ולהרחיב את היקף פעילותם ולבנות בריכות אידוי נוספות, ואף הגישו תכנית להקמת בריכת אידוי נוספת המכונה בריכה 6 שאנו התנגדו אליה בוועדות התכנון.

"אין להשלים עם מצבו העגום של ים המלח והמשך ירידת מפלס הים בקצב שהולך ומתגבר. ממשלת ישראל לא יכולה יותר להזניח משאב טבע חשוב זה. אנחנו נמשיך להילחם להצלת ים המלח, בין היתר על ידי צמצום ניצול היתר של מי הים על ידי המפעלים", אומרת שרית כספי-אורון, ראש תחום מים ומדענית מים בעמותה.

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il