youtube
twitter
facebook

אישור ההסכם בין כי"ל למדינה: המשך הפקרת ים המלח

אישור ההסכם בין כי"ל למדינה: המשך הפקרת ים המלח

הסכם "קציר המלח" שנחתם בין כיל למדינה אינו מגן על אוצרות הטבע שלנו ופוגע באופן נחרץ באינטרסים של הציבור. לפי ההסכם, כיל תישא ב-80% ממימון קציר המלח, ויועלו התמלוגים שהיא תשלם למדינה.

אנחנו עתרנו לבג"ץ בינואר 2012, יחד עם העמותה לאיכות השלטון, לאחר שנתברר לנו כי הסכם זה מבוסס על תשתית עובדתית שגויה, וממנו עולה כי גובה התמלוגים שיועבר לקופת הציבור יהיה אפסי אל מול רווחיהם העצומים של מפעלי ים המלח.

בג"ץ ,כאמור, דחה את עתירתנו בחודש מאי 2012. אנו רואים בפסק דין זה המשך הפקרת ים המלח ואנו מתחייבים להמשיך ולהגן על פלא עולם זה בדרכים אחרות

הסכם רצוף בשגיאות


בעתירה שהגשנו לבג"ץ טענו כי ההסכם עם כיל מבוסס על תשתית עובדתית שגויה והוא פוגע בעקרונות הצדק החלוקתי ובאינטרס הציבורי הרחב. העתירה מפרטת את שגיאות משרד האוצר בחישוב הנתונים שהוצגו לציבור ערב חתימת ההסכם, כאשר אותן הנחות שגויות עליהן התבסס משרד האוצר משליכות על תקינות ההסכם כולו.

"ההסכם הוצג לציבור כהסכם המעלה באופן משמעותי את חלקה של המדינה ושל הציבור מפעילות מפעלי ים המלח לסך של 60% ובכך דומה למהלך שהתבצע באמצעות ועדת ששינסקי... אך למעשה, אישור ההסכם מאפשר למפעלי ים המלח להמשיך ולשלם אחוזים אפסיים, אל מול רווחיהם העצומים", טענו בעתירה.

עוד נטען בעתירה כי לא רק שמשרד האוצר נכשל בתפקידו אלא גם נצמד לטעויותיו, לא בחן את ההסכם מחדש וקידם את אישור ההסכם בממשלה, על חשבון האינטרס הציבורי. "משרד האוצר, על אף שידע שטעה מהותית בנתונים עליהם התבססה החלטתו לאשר את ההסכם וכי התועלת הציבורית מההסכם נמוכה משמעותית מהתועלת עליה התבסס, לא עצר לבחון מחדש את הנתונים".


הסכם זה בין המדינה לכיל, גובש ללא שקיפות וללא דיון ציבורי מקדים, באופן המהווה הפרת חובות הממשלה כלפי אזרחיה מכוח עקרונות המנהל התקין. עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין' על ההסכם הפוגעני: "ממשלת ישראל לא ביצעה את המוטל עליה ואישרה הסכם רצוף בטעויות שנרקח במחשכים. לא ייתכן שהתנהלות שלטונית מופקרת תעבור ללא ביקורת ציבורית ומשפטית".

בג"ץ דוחה את העתירה


הרכב בג"ץ ,כאמור, דחה את עתירתנו , תוך שציין את נחיצות "קציר המלח" לבית המלון והוסיף כי כל עיכוב או דחייה של פתרון לבעיית עליית מפלס המים יהיה בעל השפעה ממשית על בתי המלון. אנו טוענים כי מדובר בהסכם בעייתי ופוגעני, בעל השלכות חמורות על הציבור ועל קופת המדינה וכי אישורו מסתכם בהפסד של מאות מיליוני שקלים לציבור הישראלי. אנו, כאמור, נמשיך ונפעל בדרכים אחרות כדי להגן על ים המלח.

דה מרקר- פרסום מסמכי הבוררות ופרוטוקול הדיונים בין כיל למדינה בעניין התמלוגים 

  חוות הדעת לוועדת ששינסקי

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il