youtube
twitter
facebook

חולות סמר: סיפורה העצוב של הדיונה האחרונה בערבה

הגדל

חולות סמר, הוא גוש החולות המשמעותי היחידי והאחרון שנותר בצד הישראלי של עמק הערבה. כיום, עקב כרייה אגרסיבית, זיהום תעשייתי והתרחבות שטחי חקלאות נותרו 2.3 קמ"ר בלבד. אנחנו התנגדנו לכרייה ופעלנו הן בערכאות תכנוניות והן בערכאות משפטיות לעצירת הכרייה.


בעתירה שהגשנו יחד עם התושבים והקליניקה לצדק סביבתי באוניברסיטת ת"א, ציינו כי מנהל מקרקעי ישראל אפשר לקבלן לכרות 2 מיליון חול מחולות סמר, בעוד שבתוכנית המאושרת ניתן היה לכרות מיליון טון בלבד.

לאחר דיונים בערכאות שונות, קבע ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, כי לא ניתן יהיה לכרות למעלה ממיליון טון. עם זאת, בית המשפט סירב בית המשפט לדון בשאלת הכרייה לעומק וקבע כי ניתן לעשות זאת במסגרת עתירה נפרדת.


"העתירה הצליחה למנוע כרייה כפולה מזו שתוכננה בחולות סמר ואנחנו נמשיך להיאבק בכל הכלים העומדים לרשותנו על מנת למזער את הנזק שנגרם לדיונה האחרונה בערבה", אומר עו"ד עמית ברכה מנכ"ל 'אדם טבע ודין'.


המאבק על חולות סמר – סימני דרך

 • 2006 –הוועדה המחוזית דרום מאשרת את תוכנית הכרייה בחולות סמר.
 • 2008 – 'אדם טבע ודין' יחד עם קבוצת תושבים עותרת לביהמ"ש המחוזי נגד מכרז הכרייה שהוציא מנהל מקרקעי ישראל. ביהמ"ש המחוזי דוחה את העתירה בגין שיהוי.
 • 2009 – 'אדם טבע ודין' מגישה ערעור לבית המשפט העליון.
 • 2010 – בית המשפט העליון נעתר לבקשת אדם טבע ודין ובמסגרת צו ביניים עוצר את הכרייה.
 • 2011 – בית המשפט דוחה את העתירה מטעמים טכניים, אך ממליץ לצדדים להגיע להסכמה שתמנע את הרס החולות.
 • 2011 – בעקבות המלצת בג"צ, מקיימת ועדת הכלכלה של הכנסת דיון בנושא ואומרת "לא לכרייה בחולות סמר".
 • קיץ 2011 – הקליניקה לצדק סביבתי המייצגת את התושבים בשיתוף עם 'אדם טבע ודין' פונה שוב לביהמ"ש המחוזי בבאר שבע בטענה כי ממ"י מכרו לקבלן יותר חול ממה שהתוכנית מתירה.
 • ספטמבר 2011 ביהמ"ש מחייב את המדינה להשיב לעתירה ולקבוע כמה חול שווק במכרז ומפנה את תשומת ליבו של ממ"י לצורך בכרייה במסגרת תוכנית שלבים.
 • נובמבר 2011 – ראש עיריית אילת מצהיר כי אין צורך בכרייה של חולות סמר וכי יש לשמרם לדורות הבאים.
 • דצמבר 2011 – הקבלן עולה לשטח.
 • ינואר 2012 – המדינה מודה כי לא ניתן לכרות יותר ממיליון טון. 

   

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il