youtube
twitter
facebook

הישג בחוף כורסי: יישאר נגיש לציבור

חוף כורסי הינו אחד החופים הייחודיים ביותר בכנרת, אשר נשתמרו במצבם הטבעי וניתן למצוא בו: צמחיית חוף, בתי גידול ליונקים וציפורים, חורשות עצים ועוד. בנוסף, מדובר במקום אימון לציבור העוסק בספורט הייחודי של kit surfing (גלישת עפיפונים) ופיתוח כפר הנופש על חוף כורסי, איים על גדיעת ענף ספורט זה.


עתירה: להבטחת גישת הציבור לחוף


בחודש אוקטובר 2011 הגשנו יחד עם קבוצה של תושבים עתירה לביהמ"ש המחוזי בנצרת, בה דרשנו מבית המשפט לקבוע כי היתר הבניה שניתן לבניית כפר נופש בכורסי אינו חוקי, בשל סתירה מהותית שלו מהוראות התכנית החלה על השטח.

בעתירה טענו, כי היתר הבניה ניתן בניגוד מוחלט להוראות המחייבות של התוכנית, הכוללות: פיתוח טיילת באזור החוף, הבטחת הסדרי גישה של הציבור לחוף, וביצוע עבודות פיתוח וסלילה במקום לרבות מגרשי חנייה.

פסק הדין: חוף נגיש לציבור 

בעקבות העתירה, בוטלו חריגות הבנייה שניתנו  ליזמי כפר הנופש ובחודש ינואר 2012 במסגרת הסכם שניתן לו תוקף של פסק דין,  התחייבו היזמים להבטיח את הנגישות הציבורית אל החוף ולפתח חנייה ציבורית וטיילת לרווחת הבאים למקום שתחובר לשביל סובב כנרת.

"ההסכם ופסק הדין שניתן בעקבות העתירה, מהווים הישגים חשובים שיבטיחו את נגישותו של הציבור אל החוף, לצד פיתוח שטחים לטובת הציבור הרחב, אנו קוראים לבטל לאלתר את בניית כפרי הנופש המיותרים על חוף הכנרת שיהוו בכייה לדורות", אומר עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין'.

 

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il