youtube
twitter
facebook

המאבק להצלת חוף פלמחים: מחכים להכרעת הוועדה המחוזית

המאבק להצלת חוף פלמחים: מחכים להכרעת הוועדה המחוזית

המאבק על חוף פלמחים קרוב לנקודת הסיום. הוועדה המחוזית מרכז אמורה לגבש את עמדתה בנוגע להפיכת חוף פלמחים – לגן לאומי ושמורת טבע, או לכפר נופש.
אנו מקווים כי הועדה תביא לסיומו המוצלח של מאבק ממושך זה ותשאיר את החוף לאזרחים ולא תתיר להקים בו מיזם נדלנ"י,על חשבון ערכי הטבע והנוף וזכויות הציבור.


הוועדה המחוזית מרכז תקיים ב-24 ביוני 2013 דיון פנימי בתכנית גן לאומי פלמחים, בו היא אמורה לגבש את עמדתה ביחס לתכנית. אם תאושר התכנית, יבוטלו למעשה הכוונות להקים כפר נופש בשטח. 

מכל מקום, הבחירה המתבקשת מהוועדה המחוזית היא להצביע בעד התוכנית של הפיכת השטח שבו תוכנן לקום המלון לגן לאומי. בישראל נותרו מעט מדי חופים פתוחים וטבעיים ועלינו להגן עליהם.


 על ציר הזמן- חוף פלמחים 2000-2013, מהדיונים במוסדות התכנון ועד המאבק הציבורי להצלת החוף. לקרוא ולשמור!

כזכור, ביולי 2010 החליטה הממשלה להחזיר את התכנית להקמת כפר הנופש בפלמחים לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, כשברקע הדו"ח החריף של מבקר המדינה בעניין פלמחים והחוק לשמירת הסביבה החופית, וכמובן - הלחץ הציבורי החזק שהופעל בנושא.

הוועדה המחוזית מרכז דנה בנושא והורתה (ב - 8.11.10) להגיש לה תכנית לביטול כפר הנופש בפלמחים ובחינת חלופות למיקומו של כפר הנופש, מחוץ למרחב של החוף והגן הלאומי. בינתיים, הקפיאה הוועדה המחוזית את תכנית היזמים לבניית כפר הנופש בחוף פלמחים, עד בחינת התכנית להכרזת השטח כגן לאומי במועצה הארצית. 

במקביל לדיונים במוסדות התכנון, ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתנו להצטרף כצד לעתירה שהגישו היזמים נגד הועדה המחוזית, מנהל מקרקעי ישראל ורשות הטבע והגנים. בהחלטתו קבע בית המשפט: "העמותה מייצגת את אינטרס הציבור בקידום ההגנה על הסביבה בישראל בכלל וביחס לחופים בפרט. אינטרס זה לא נמנה באופן ישיר על האינטרסים של יתר הצדדים בעתירה....". 

במהלך השבועות שקדמו לדיון קריטי זה בוועדה המחוזית, הכינה 'אדם טבע ודין' חוות דעת משפטיות שנשלחו לחברי הוועדה. בחוות דעת אלו נקבע כי הגדרת חוף פלמחים כגן לאומי עונה על הגדרות התכנון החלות על השטח כאזור תיירות ונופש. עוד הוסבר לוועדה כי:"הוועדה המחוזית אינה חשופה בעצמה לחבות משפטית כתוצאה מהחלטה להפקיד תוכנית אשר פוגעת בזכויות קנייניות" וכי אין כל מניעה שהוועדה תקבל החלטה על הפקדת תוכנית ותציין כי ידוע לה שמתקיימים הליכים הנוגעים לגובה הפיצוי שיש לשלם לבעלי הזכויות על הקרקע.


גם הציבור היה מעורב ופעיל לקראת דיון קריטי זה ושלח אלפי מכתבים לחברי הוועדה המחוזית בקריאה להציל את החוף. גם חברי הכנסת נרתמו למהלך וחתמו על מכתב הקורא למנוע הקמת כפר נופש בחוף. לצד הפעילות הציבורית, אנחנו יחד עם ארגוני סביבה נוספים – החברה להגנת הטבע, מגמה ירוקה ופעילים בכל רחבי הארץ מנהלים פעילות רחבת היקף, לביטול כפר הנופש במקום.

התכנית ההרסנית: כפר נופש במקום חוף


חוף פלמחים הינו רצועת חוף טבעית, רגישה וייחודית, המוקפת בשטחים פתוחים שרובם מוגדרים כ"גן לאומי" ובו מגוון רב של צומח וחי. מדובר באחד המרחבים הפתוחים הייחודים שנותרו באזור המרכז, המשלב ערכי טבע, נוף ומורשת בסמוך לחוף הים. 

בשנת 2000 אושרה תכנית להקים כפר נופש בשטח של כ-75 דונם בחוף פלמחים ובשנת 2004 מוכר מנהל מקרקעי ישראל ב-8 מליון שקלים את החוף ליזמים פרטיים.

התוכנית להקמת כפר הנופש בפלמחים מהווה דוגמה לתופעה רחבה יותר של התעוררותן של תוכניות ישנות לבנייה על חופים, אשר אושרו בטרם נפוצה בארץ המודעות הרחבה לערכיותו של המרחב הציבורי בכלל ושל החופים בפרט.

מתגייסים להצלת פלמחים

בשנת 2008 מגלים אזרחים שמבלים בחוף פלמחים, כי חוף ילדותם גודר ושוטח ע"י דחפורים. אנחנו, מצטרפים לצד המדינה לעתירה שהגישו היזמים לביהמ"ש כנגד הוועדה המחוזית, לאחר שנאסר עליהם כל בינוי ופיתוח בתחום ה-100 מטר מקו המים.

באפריל 2009 לאחר מאבק ממושך דחה ביה"מש המחוזי בת"א את עתירת היזמים ואסר עליהם לבנות בתחום 100מטרים מהים. בהחלטתו, קיבל בית המשפט את עמדתנו ועמדת הוועדה המחוזית וקבע כי חוף הים שייך לציבור ויש להעדיף את האינטרס הציבורי ואת חשיבות ההגנה על חופי הים מפני יוזמות פיתוח ובינוי.

פסק דין היווה אבן דרך מרכזית במאבק והזכיר ליזמים כי החוף לא שייך להם או לכל גורם פרטי אחר, אלא לציבור הרחב.


"מכירת פלמחים" - מבקר המדינה אומר את דברו


בשנת 2009 מבקר המדינה מפרסם דו"ח נוקב על ההתנהלות שהובילה למכירת החוף ולאישור תכנית הקמת כפר נופש בפלמחים. המבקר קובע כי מוסדות התכנון כשלו בכך שלא יזמו פעולה אקטיבית להגנה על החוף, לא בחנו מחדש תכניות ישנות נוכח השינויים שחלו במגמות החקיקה ובתכנית המתאר הארצית ובכלל אפשרו הקמת מבנים בדרך שאינה עולה בקנה אחד עם הנורמות והמגמות העכשוויות בתחום התכנון.


הדו"ח הכה גלים, ועל בסיס המלצותיו, מקדם השר להגנת הסביבה, החלטת ממשלה הקובעת כי יש לבחון מחדש את התכנית להקמת כפר הנופש. בחודש יולי 2010 ממשלת ישראל קיבלה החלטה לדון מחדש בתכנית להקמת כפר הנופש בחוף פלמחים ולשקול את ביטולה נוכח הזמן הרב שחלף, התמורות שחלו המצב החוקי והאינטרס הציבורי כבד המשקל.


הדיון בוועדה המחוזית- ניצחון המאבק הציבורי


הוועדה המחוזית, דנה בנובמבר 2010 בדחיית הקמת כפר הנופש, בהתאם להחלטת הממשלה וקבעה כי רשות הטבע והגנים תבחן אפשרות להעביר את כפר הנופש למקום חלופי, מחוץ לשטח החוף בפלמחים, ובמקביל לקדם תכנית שתהפוך את השטח לגן לאומי שיותיר את החוף טבעי ופתוח. בדרך זו, יוחזר החוף לשימוש הציבור הרחב וייושם דו"ח מבקר המדינה והחלטת הממשלה. אך, מהלך מבורך זה טרם הגיע לקו הסיום ותכנית הבנייה בחוף פלמחים טרם בוטלה.


ושוב סכנה

 

כשנתיים לאחר חגיגת הניצחון בחודש דצמבר 2012, מתברר כי התוכנית לבניית כפר נופש שוב מאיימת על החוף. הסיבה: מנהל מקרקעי ישראל לא העביר את כספי הפיצויים ליזמים של כפר הנופש וכך ליזם שקנה את הקרקע, קיימות עדיין זכויות המאפשרות לו להקים את כפר הנופש ההרסני.

ההזדמנות להשלמת ההישג תלויה בהחלטת הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה לקדם את הפקדת התכנית להפיכת שטח כפר הנופש לגן לאומי. אנחנו ב'אדם טבע ודין' פעלנו וממשיכים לפעול ציבורית ומשפטית במטרה להסיר מכשול אחרון זה המאיים על חוף פלמחים.

 

"במאבק זה לא רק גורלו של חוף פלמחים עומד על הפרק, שכן הצלחת המאבק בפלמחים נטעה בקרב רבים את האמונה שמעורבות ציבורית ונחישות יכולים לשנות החלטות אשר פוגעות באינטרס הציבורי ולהוביל להישגים", מסבירה עו"ד קרן הלפרן-מוסרי, מנהלת המחלקה המשפטית בעמותה. 

  חוף פלמחים - על ציר הזמן 2000-2013
  מכתב של הארגונים לראש הממשלה ולח"כים המעורבים
  סיור ח"כים להצלת חוף פלמחים
  פסק הדין בעתירת היזמים

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il