youtube
twitter
facebook

חוף פלמחים-סמל למאבק אזרחי נחוש למען הציבור

חוף פלמחים-סמל למאבק אזרחי נחוש למען הציבור (הגדל)

הוועדה המחוזית קבעה כי יש להפקיד את התוכנית להקמת גן לאומי בחוף פלמחים ולבטל את התוכנית להקמת כפר נופש במקום. עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין' התייחס להחלטה ואמר: "אחרי שנים של סחבת, חברי הוועדה המחוזית העמידו היום לנגד עיניהם את האינטרס הציבורי וקיבלו את ההחלטה החשובה והמתבקשת להשאיר את חוף פלמחים פתוח לציבור הרחב. הצלחת המאבק על חוף פלמחים, בדיוק כמו הניצחון האדיר במאבק בפצלי השמן מוכיחה שמעורבות ציבורית ונחישות יכולים לשנות החלטות גרועות ולהבטיח הגנה לסביבה עבורנו ועבור הדורות הבאים".

רקע
בחודש ינואר האחרון קיבל ביהמ"ש את טענות המדינה ו'אדם טבע ודין' ודחה את עתירת היזמים לאשר את תכנית הבינוי לכפר הנופש בפלמחים. בפסק הדין כתב השופט יעקב שיינמן כי המתנגדים לבניית כפר הנופש במתכונת ובמיקום הנוכחיים עושים זאת משום שהם "סבורים כי מדינת ישראל 'ענייה' בחופי ים וכי חוף פלמחים הינו מאחרוני החופים שנותרו במצבם הטבעי בישראל ומכאן החשיבות, בשימורו כשטח פתוח לטובת הציבור והדורות הבאים וכי היענות לבקשת העותרות עלולה להיות בכייה לדורות ונזק בלתי הפיך".
 
פסק הדין החזיר את הדיון בנושא לוועדה המחוזית מרכז, וזו כאמור התכנסה היום להכרעה האם לאשר את הגן הלאומי או להותיר את הייעוד לכפר נופש.

חוף פלמחים הינו רצועת חוף טבעית, רגישה וייחודית, המוקפת בשטחים פתוחים שרובם מוגדרים כ"גן לאומי" ובו מגוון רב של צומח וחי. מדובר באחד המרחבים הפתוחים הייחודים שנותרו באזור המרכז, המשלב ערכי טבע, נוף ומורשת בסמוך לחוף הים.

קראו עוד על המאבק שלנו למען חוף פלמחים

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il