youtube
twitter
facebook

רפורמת הפרגולות: נזק כבד לסביבה

28/07/2013
רפורמת הפרגולות: נזק כבד לסביבה


הצעת החוק לתיקון חוק התכנון והבנייה המכונה 'רפורמת הפרגולות' אמורה לפשט את ההליך המסורבל של קבלת אישורי בניה. אולם, לצד תיקונים אלה -שניתן וצריך היה לאשרם כבר מזמן- ליבה של הרפורמה המוצעת הינו הרחבה דרסטית ולא מבוקרת של סמכויות הועדות המקומיות לתכנון ובניה, שהן גופים פוליטיים שאינם כוללים  אנשי מקצוע. הקניית סמכויות נרחבות לוועדות אלו, יבואו על חשבון הציבור והסביבה, ובפרט על חשבון המגזרים החלשים והשטחים הפתוחים.

נייר העמדה שלנו  שנשלח לכנסת מפרט את הנזק הסביבתי הכבד שתגרום הרפורמה במתכונתה הנוכחית.

סמכויות נרחבות לוועדות המקומיות

לפי הצעת החוק ל'תיקון חוק התכנון והבנייה', מדובר במתן שורה ארוכה של סמכויות לוועדות המקומיות, שיוכלו  לאשר סוגים רבים של תכניות נקודתיות להגדלת שטחי מגורים, תעסוקה, מסחר ואף תשתיות, מבלי שיובטח כי ישמרו הסטנדרטים המבטיחים איכות חיים נאותה, כמו: תחבורה ציבורית או מצאי של שטחי ציבור בכמות ובאיכות מספקת. כך, אישורן של מאות יחידות דיור כהרחבות בלתי מסודרות ביישובים וללא התוספת הנדרשת של בתי ספר, גנים ושטחי ציבור, תביא לירידת איכות החיים העירונית ולהחלשת הערים בשל מעבר אוכלוסיה בעלת יכולת למגורים פרבריים

מתן הסמכויות החדשות באופן לא מבוקר, הינו מסוכן במיוחד במועצות האזוריות, הכוללות את רוב שטח המדינה, שם עלולים לנצל את החוק כדי לפתח מגורים צמודי קרקע ומרכזי מסחר ותעסוקה על חשבון שטחים פתוחים ערכיים, שאמורים לשמש לנופש או לרזרבה לבנייה בטווח הרחוק.

פגיעות בסביבה הקרובה ובשטחים פתוחים: 

פגיעה בשטח הפתוח הבין עירוני- הצעת החוק כוללת גם פגיעה בשטח הפתוח הבין עירוני,  על ידי הצרת סמכויות הוועדה שאמורה להגן עליהם. התוצאה צפויה להיות פגיעה מיותרת בשטחים ערכיים ובנוף, לדוגמא, בשטחי פארקים מטרופולינים כמו: פארק אריאל שרון, או רצועות הנחלים באזור המרכז.

אי יכולת להתנגד לשינויים משמעותיים בסביבת החיים הקרובה– גבהי הבתים עלולים להשתנות ללא תכנון מראש וללא פיקוח של גוף אובייקטיבי, כבישים עלולים להיסלל ללא בדיקות בנוגע למפגעים סביבתיים כמו: רעש וזיהום אויר ומתקני תשתית ותחנות דלק עלולות להבנות בשכונות מגורים. בנוסף, תמנע מכאן ואילך העברת מידע  למוסדות התכנון על הפגיעה בעצים שגורמות התכניות המוגשות להם, מה שיקשה מאד להגן על עצים אלו.

מתן הסמכויות הגורפות החדשות לוועדות המקומיות, שבראשן עומדים ראשי הרשויות המקומיות, מתעלמת מהמציאות. לא רק שהחלטות בוועדות המקומיות מתקבלות על רקע פוליטי או כלכלי במקום בהתאם לעקרונות תכנוניים נאותים, אלא שבמקרים רבים יש גם חשד לשחיתות בקבלת החלטות אלו.

לפי פרסומים שונים מתנהלות כיום חקירות נגד כחמישים ראשי רשויות, ברובן על רקע של חשדות לאי סדרים בתחום התכנון והבניה. תוספת סמכויות לאותם ראשי רשויות, שבהצעת החוק אף מוצע להסמיכם להחליט לבד, על הפקדת תכניות בניה בהיקף משמעותי, פרושה ל'טמון את הראש בחול' מול המציאות הבעייתית, ועידוד להמשך תופעה שיש להילחם בה.

עמדתנו בנוגע לרפורמה המוצעת:

♦ שינוי הרכב הוועדות המקומיות- תוספת הסמכויות המוצעת לועדות המקומיות, שהן גופים פוליטיים במהותן, אינה נכונה ותפגע באינטרס הציבורי. לפני שמוסיפים סמכויות כאלה, יש לשנות את הרכב הוועדות הללו ולהפכן לגופים מקצועיים יותר, להוסיף מנגנוני בקרה נוספים שיבטיחו תכנון נאות. הדבר נכון במיוחד לגבי המועצות האזוריות, שבתחומן רוב השטח הפתוח במדינה.

חיזוק הוועדות המחוזיות-  חיזוק מקצועי של כלל הועדות המקומיות יעלה מיליונים רבים ויארך זמן רב. מבחינת חישוב של עלות-תועלת השקעת סכומי כסף קטנים בהרבה בחיזוק מקצועי של הועדות המחוזיות, תניב תועלת רבה יותר בטווח זמן קצר יותר.

 עיכוב אישור הצעת החוק-  לאור הפגמים הבסיסיים שנמנו ב'רפורמת הפרגולות' (שכותרתה מטעה את הציבור), יש לעכב את אישור הצעת החוק לצורך עיון וגיבוש ההסדרים הכלולים בה מחדש, ובשלב הראשון יש לאשר רק את התיקונים שיביאו לקיצור ופישוט הליך הרישוי.
  

  הנזק שהרפורמה בתכנון ובנייה עלולה לגרום לסביבה

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il