youtube
twitter
facebook

קריית השרון בנתניה: פחות בטון, יותר ירוק

הגדל


בתום הליך גישור ממושך, הושגה בשנת 2008 הסכמה בין תושבי קריית השרון, שיוצגו על ידינו וע"י ועד השכונה, לבין הקבלנים מ.אביב וחברת נופי השרון, יזמי תוכנית פיתוח בקריית השרון. במסגרת ההסכמה, גרמנו לקבלן להפחית 108 דירות מפרויקט חדש מתוכנן.

תושבי שכונת קריית השרון בנתניה, המצויה בחלקה המזרחי של העיר נתניה והינה שכונה חדשה יחסית, פעילים מאוד בכל הנוגע לאיכות החיים בסביבתם. אחד הנושאים שתושבי השכונה ביקשו לטפל בו הוא: המחסור החמור בשטחים פתוחים ירוקים בכלל ובגינות וגנים בפרט.

חששם של התושבים גבר בעקבות שתי תוכניות שונות שכללו תוספת של יחידות דיור שהיו מקטינות את יחס השטחים הפתוחים לתושב. בפועל, הופקדה בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תוכנית להגדלת כמות יחידות הדיור ללא שטחים ציבוריים פתוחים מספקים, וכן תוכננה הסבה של שטחים ציבוריים, ממעונות סטודנטים למגורים.

אנחנו יחד עם ועד השכונה הגשנו התנגדות לתוכניות הנוספות בקריית השרון כולל דרישה שלא להוסיף יחידות דיור, ללא מענה למחסור בשטחים ירוקים. בעקבות כך, עיריית נתניה יזמה הליך גישור שבו היו מעורבים לצידנו גם התושבים, יזמי הפרויקט והעירייה.

הירוק הוחזר לקריה

בעקבות הגישור המוצלח,הוחזר האופי הציבורי לשכונת קריית השרון. 108 יחידות דיור שתוכננו בוטלו, על מנת להפחית ככל שניתן את העומס על תשתיות התחבורה והחינוך, כמות השטחים הציבוריים הפתוחים הוגדלה באופן משמעותי במקום שטחי בינוי וחניה לרווחת התושבים.
בנוסף, נקבע כי גובה רוב הבניינים יהיה בהתאם לגובה הבניינים הקיימים בסמוך.
בעקבות הצלחת הליך הגישור, מחקנו את התנגדותנו והוועדה המחוזית לתכנון ובניה אישרה את הסכם הגישור והעניקה תוקף חוקי להסכם הגישור.

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il